top of page
Naklada/Press
 
Umjetnička organizacija
Komoč koruna

Vrčevan 32, 52204 Ližnjan

Hrvatska-Croatia

komockoruna@gmail.com

+ 385 (0)99 232 7926

 

Hvala!/Thanks!

Opći podatci/General info
 
OIB: 00742884559

registarski broj iz Registra umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske: 323

matični broj: 2995832

RNO: 0244795

Račun kod Raiffeisenbank Austria d.d.: HR9124840081106513698

 

bottom of page